recykling

Co to jest recykling i jakie są jego rodzaje?

Dbanie o środowisko jest obowiązkiem każdego człowieka, dlatego tak ważna jest chociażby segregacja odpadów komunalnych, która później pozwoli na ich przetworzenie i ponowne wykorzystanie. Tego typu działania mają pozytywny wpływ na ochronę środowiska, a także obniżenie zużycia surowców naturalnych.

Czym jest recykling i jakie są jego etapy?

Recykling służy do powtórnego wykorzystania odpadów prowadzącego do wytworzenia nowego produktu, a dzięki temu zmniejszy się ilość śmieci oraz nadmierne eksploatowanie złóż naturalnych. Pozwoli to oszczędzić zarówno surowce naturalne, jak i ograniczy szkodliwy wpływ człowieka na środowisko. Wśród etapów wyróżnia się pięć podstawowych, takich jak:

  • segregacja – dzieli się je ze względu na rodzaj, najczęściej w gospodarstwach domowych oraz firmach, ponieważ odpady są mniej zanieczyszczone.
  • rozdrabnianie – to działanie ma miejsce zwykle w specjalnych młynach, co znacznie ułatwia późniejszy transport odpadów.
  • mycie – odpady plastikowe oraz szklane są najczęściej zanieczyszczone, dlatego zostają umyte w specjalnych wannach zawierających środki czyszczące, a następnie są osuszane.
  • wytłaczanie – na tym etapie powstaje produkt końcowy.

Jakie wyróżnia się rodzaje recyklingu?

Odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie surowców może zostać poprowadzone na różne sposoby, o których z pewnością warto wspomnieć, a są to m.in.:

  • recykling surowcowy – często nazywany chemicznym, ponieważ polega na odzyskiwaniu surowców za pomocą procesów oraz reakcji chemicznych.
  • recykling materiałowy – jest to mechaniczne przetwarzanie odpadów, aby wytworzyć z nich produkty o wartości użytkowej.
  • recykling organiczny – stosuje się go do odpadów biodegradowalnych (nazywany kompostowaniem), ponieważ śmieci rozkładane są przez mikroorganizmy, a w związku z procesami biologicznymi może powstać m.in. metan albo kompost.
  • recykling termiczny – nazywany inaczej energetycznym, gdyż jego głównym produktem jest energia pochodząca ze spalania odpadów.

Warto wspomnieć, że dzięki recyklingowi można pozyskać mnóstwo produktów końcowych, takich jak: folia, długopisy, tkaniny syntetyczne oraz wiele innych w zależności od produktu. W dodatku dzięki temu redukuje się ilość odpadów na wysypiskach oraz zużycie energii, co jeszcze bardziej przemawia za segregacją w celu polepszenia jakości życia. Jak się okazuje – zalet jest naprawdę sporo, więc podjęcie się segregacji wyjdzie każdemu na plus i stanie się pierwszym krokiem w kierunku czystszej i zdrowszej planety.