energia ziema

Które źródła energii na Ziemi są proekologiczne?

Do ogrzewania budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej niezbędna jest energia cieplna. Z kolei wszystkie urządzenia ułatwiające pracę zasilane są energią elektryczną. Zapotrzebowanie na oba te rodzaje energii jest ogromne. Do ich pozyskania potrzebne są znaczne ilości surowców, które muszą być spalane lub przetwarzane. Eksploatacja surowców naturalnych takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, czy gaz ziemny powoduje wyczerpywanie się dostępnych zasobów. Dlatego konwencjonalne źródła energii coraz częściej zastępowane są odnawialnymi.

Konwencjonalne i odnawialne źródła energii

Istnieją różne źródła energii na Ziemi. Każde z nich ma zarówno zalety jak też wady.

Konwencjonalne źródła energii:

  • węgiel kamienny,
  • węgiel brunatny,
  • ropa naftowa,
  • gaz ziemny,
  • uran.

Zielone źródła energii na Ziemi mają tę zaletę, że są wydajne dzięki stosowaniu efektywnych technologii wydobycia i eksploatacji. Natomiast ich spalanie ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Wydobycie węgla brunatnego w kopalniach odkrywkowych niszczy krajobraz. Spalanie węgla kamiennego i ropy naftowej emituje do atmosfery wiele toksycznych związków. Wykorzystywanie uranu do produkcji energii elektrycznej wiąże się z powstawaniem radioaktywnych odpadów. 

Eksploatacja surowców naturalnych prowadzi do ich wyczerpywania się. Sięganie do coraz głębszych złóż pociąga za sobą zwiększone koszty wydobycia. Dlatego dąży się do stosowania alternatywnych źródeł energii.

Odnawialne źródła energii:

  • siła wiatru.
  • energia spadającej wody,
  • źródła geotermalne,
  • światło słoneczne.

Pozyskanie energii z sił przyrody nie zanieczyszcza środowiska. Napędzane tymi siłami urządzenia to elektrownie wodne, farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne. Produkują one tanią energię, co jest ich dodatkową zaletą.

Natomiast wszystkie bazujące na siłach natury źródła energii na Ziemi uzależnione są od warunków terenowych i klimatycznych. W hydroelektrowniach ważny jest poziom wody w rzece. Wydajność elektrowni wiatrowych uzależniona jest od siły wiatru. Ogniwa słoneczne są najbardziej opłacalne, z tym że działają głównie przy znacznym nasłonecznieniu.

Gospodarka energetyczna musi być racjonalna.

Szybko rozwijająca się cywilizacja wymaga wykorzystania każdego źródła energii na Ziemi. Ciągle trwają poszukiwania nowoczesnych technologii z zakresu energetyki i cieplnej i elektrycznej. W grę wchodzi zarówno aspekt ekonomiczny, jak też ekologiczny. Dlatego ważne jest ograniczenie zużycia energii w zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach komunalnych i gospodarstwach domowych.