Energia odnawialna – dlaczego warto na nią stawiać?

Coraz gorszy stan środowiska naturalnego oraz kończące się zasoby węgla zmuszają do poszukiwania
alternatywnych źródeł energii. Nowoczesne technologie pozwalają na skuteczne przetwarzanie
promieniowania słonecznego, siły wiatru, ciepła w gruncie oraz innych odnawialnych alternatyw dla paliw
kopalnych. Podpowiadamy, co to jest OZE i jakie są ich rodzaje.
Czym są odnawialne źródła energii?
Najprościej rzecz ujmują energia odnawialna pochodzi ze źródeł, których wykorzystywanie nie powoduje dłuższego
deficytu i nie ma szkodliwego wpływu na środowisko. Dzięki jej przetwarzaniu zmniejsza się zapotrzebowanie na
paliwa kopalniane, które zanieczyszczają atmosferę. Takie nieodnawialne źródła energii powstawały przez bardzo
długi czas, a ich odtworzenie stanowi długotrwały proces. Dlatego popularność ich odnawialnych alternatyw rośnie
z roku na rok. W zależności od potrzeb mogą być wykorzystywane do produkcji prądu lub ogrzewania. Najczęściej
wykorzystywane ekologiczne źródła energii to promieniowanie słoneczne, prądy i pływy morskie, wiatr, biomasa
oraz biogazy.
Zalety korzystania z energii odnawialnej
Największą korzyścią z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii jest redukcja emisji zanieczyszczeń
wynikająca z przetwarzania paliw kopalnianych. Takie rozwiązanie zmniejsza też ilość produkowanych odpadów i
minimalizuje efekt cieplarniany. Dzięki przetwarzaniu energii odnawialnej następne pokolenia będą mogły oddychać
świeższym i zdrowym powietrzem. Patrząc z perspektywy osób prywatnych i przedsiębiorców jej wykorzystywanie
przynosi korzyści finansowe. Po pierwsze wiąże się ze zmniejszoną wysokością rachunków za prąd i ogrzewanie.
Ponadto instalacja systemów do przetwarzania odnawialnych źródeł energii jest dofinansowywana z budżetu
państwa.
Rodzaje odnawialnych źródeł energii
Niewyczerpalna energia odnawialna może pochodzić z wielu źródeł, a najczęściej wykorzystywane to:
energia słoneczna – pochodzi z promieni słonecznych, a jej przetwarzanie cieszy się olbrzymią
popularnością wśród właścicieli domów jednorodzinnych.
energia wiatrowa – pozyskiwana z przesuwających się mas powietrza, na przykład za pomocą elektrowni
wiatrowych lub pomp ciepła.
energia wodna – może pochodzić z wód śródlądowych lub morskich. Może być używana bezpośrednio do
napędzania maszyn.
energia geotermalna – przyjazna dla środowiska, pochodzi z ciepła znajdującego się w gruncie.
biopaliwa – pochodzą z przetwórstwa organizmów żywych, takich jak rośliny, zwierzęta i różnego rodzaju
mikroorganizmy.