oze

Dlaczego odnawialne źródła energii są ważne?

Żyjemy w czasach kryzysu klimatycznego. Zmiany klimatyczne odczuł każdy człowiek, chociażby w postaci niespotykanych dotychczas upałów. Te z roku na rok doskwierają coraz bardziej. Jednym ze skutecznych rozwiązań walki z niekorzystnym wpływem na środowisko i klimat są odnawialne źródła energii (spotykane także pod popularnym skrótem OZE). W poniższym artykule wyjaśnimy, czym jest OZE, jakie są rodzaje oraz powody, dla których odnawialne źródła mają przewagę nad nieekologicznymi paliwami kopalnymi. Zapraszamy do lektury!

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii to takie, które podczas pozyskiwania nie powodują długotrwałego deficytu. Dzieje się tak dlatego, że ewentualne braki uzupełniają się bardzo szybko. Za przykład może posłużyć biomasa. Są to poddawane procesowi biodegradacji resztki roślinne, zwierzęce, a nawet odpady komunalne. Nie potrzeba wiele czasu, aby na miejsce użytych do produkcji prądu czy ciepła zasobów przybyły nowe.

Przykładem nieodnawialnych źródeł energii są paliwa kopalne w tym m.in. węgiel czy gaz. Ich używanie wiąże się z wywoływaniem długotrwałego deficytu. Owszem, na miejsce wydobytego i zużytego węgla powstanie nowy, ale dopiero za… 10 lub 100 milionów lat. Ze względu na długi okres odnawiania się paliwa kopalne nie są OZE.

Dlaczego potrzebujemy odejść od paliw kopalnych?

Główną przyczyną konieczności odejścia od paliw kopalnych jest dwutlenek węgla. Podczas spalania jest wydzielany w ogromnych ilościach. Uwzględniwszy ilość węgla, jaka potrzebna jest  do zaspokojenia potrzeb energetycznych całego kraju (a Polska nie jest przecież jedynym krajem na świecie), mamy do czynienia z naprawdę olbrzymimi zanieczyszczeniami. Cierpi na tym jakość powietrza, pogłębia się dziura ozonowa. Ponadto przy obecnym poziomie wycinki drzew na całym świecie poziom CO2 może przekroczyć możliwości oczyszczania powietrza przez rośliny.

Dwutlenek węgla niszczy też ekosystemy wodne. Jest on pochłaniany przez wszystkie zbiorniki wodne. W nadmiarze prowadzi do ich zakwaszenia, co jest wyrokiem śmierci dla wielu organizmów mieszkających pod wodą. Warto mieć także na uwadze, że zakwaszona woda nie nadaje się do spożywania przez ludzi. Jeśli problem będzie się pogłębiał, może się okazać, że ludzkość doświadczy bardzo poważnego deficytu wody. Zwłaszcza w biedniejszych i/lub pustynnych krajach może mieć to dramatyczne skutki.

Rodzaje OZE

Jednym z najpopularniejszych rodzajów OZE jest energia promieniowania słonecznego przetwarzająca energię słoneczną na prąd. W Polsce wykorzystuje się także energię wodną i wiatrową. Są to naturalne zjawiska przyrodnicze, które nie mogą się wyczerpać. Ponadto wody czy wiatru (w przeciwieństwie do węgla) nie trzeba wydobywać, przetwarzać i transportować, zatem jej produkcja generuje znacznie niższe koszty. W Polsce w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł działa wiele firm. 

Biomasa z kolei to spalane w elektrowniach pozostałości roślinne, zwierzęce, a nawet po odpadach komunalnych. Jest to bardzo szybko odnawialne źródło, ponieważ na miejsce zużytej biomasy niemal natychmiast pojawia się nowa.