Energia wiatrowa

Czy istnieją wady alternatywnych źródeł energii?

Obecnie bardzo często słyszymy o ekologii, ochronie środowiska i alternatywnych źródłach energii. Szczególnie te ostatnie cieszą się bardzo dużą popularnością. Do alternatywnych źródeł energii zalicza się tę pochodzącą z wody, wiatru, słońca, geotermalną, jądrową, biomasę i energię pozyskiwaną z wodoru. O odnawialnych źródłach energii zazwyczaj słyszymy w samych superlatywach. Czy jednak alternatywne źródła energii mają jakieś wady?

Słabe strony alternatywnych źródeł energii

Choć, zdajemy sobie sprawę jak ważna jest inwestycja w ekologię, a tym samym naszą przyszłość to przed wyborem zakupu systemu alternatywnego źródła energii staramy się poznać jego słabe strony. Jakie są wady alternatywnych źródeł energii? Jedną z pierwszych kwestii, jakie musimy tutaj poruszyć jest z pewnością wysoki koszt inwestycji, jaki będziemy musieli ponieść już na samym początku. Owszem, po spełnieniu wymaganych kryteriów możemy skorzystać z wielu dotacji czy subwencji, które oferuje państwo lub fundusze europejskie. W rzeczywistości jednak nigdy nie pokryją one w całości wydatku na źródło energii, bądź też będą od nas wymagały z góry pokrycia całości kosztu inwestycji. Niestety, ale zarówno instalacje alternatywnych źródeł energii, jak i ich montaż przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników należą do jednych z najdroższych na rynku. Przy czym poniesiona przez nas inwestycja wcale nie zwróci się tak szybko. Okres zwrotu może wynosić nawet do 10 lat. Urządzenia i instalacje służące do pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł mają również ograniczoną żywotność. Ich wydajność z roku na rok będzie spadać. Podobnie jak inne urządzenia techniczne będą wymagały napraw lub też po upływie okresu użyteczności wymiany na nowe. 

Kolejna kwestia to dostępność alternatywnych źródeł energii. Niestety nie w każdym momencie będziemy mogli skorzystać z tego rodzaju źródła. A nasze plany może pokrzyżować nie tylko lokalizacja, ale i kapryśna pogoda. Może również zdarzyć się tak, że w pewnych miejscach nie będzie innej możliwości jak skorzystanie z tradycyjnych źródeł energii.

Czy alternatywne źródła energii zawsze są eko?

Na pozór pewnie większość z nas na to pytanie odpowie twierdząco. Niestety, w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. Instalacja większości alternatywnych źródeł energii to ingerencja w krajobraz i środowisko. Tak też jest w przypadku budowy farmy fotowoltaicznej czy wiatrowej, które ingerują bezpośrednio w glebę, powodując z czasem jej wyjałowienie. Ponadto farmy fotowoltaiczne zajmują bardzo duże obszary gruntów rolnych, stanowiące lęgowiska i skupiska zwierząt, te bardzo często wypłoszone już nie powracają do pierwotnego siedliska. Z kolei farma wiatrowa może również zabijać ptaki w locie lub odstraszać je głośną pracą łopat od potencjalnych miejsc lęgowych. 

Przeciwnicy alternatywnych źródeł energii podkreślają również, że nie wszystkie urządzenia i instalacje są całkowicie bezpieczne. Mowa tutaj o panelach fotowoltaicznych, które mogą źle znieść wyładowania atmosferyczne w trakcie burzy. Co prawda, producenci zalecają wyłączenie ich podczas burz, bowiem do końca nie wiadomo, jaki może być efekt zetknięcia się panelu fotowoltaicznego z piorunem. Ponadto, panele fotowoltaiczne ułatwiają zsuwanie się zalegającego na nich śniegu. W przypadku dachu krytego dachówką lub blachą z zamocowanymi śniegołapami śnieg zsuwał się w małych ilościach lub też został zatrzymany przez wypukłości. Zamontowane na dachu panele stanowią istną ślizgawkę dla śniegu. W przypadku, gdy nie usuniemy dużych opadów śniegu z dachu, to jego nagłe zsunięcie ze śliskiego panelu z dużą prędkością stanowi realne zagrożenie dla mienia i osób znajdujących się w pobliżu.

Odrębna kwestia to utylizacja zużytych urządzeń i instalacji odnawialnych źródeł energii. Tak też, jest w przypadku łopat turbin wiatrowych. Do niedawna było to praktycznie niemożliwe. W roku 2022 jedna z firm w Stanach Zjednoczonych podjęła z sukcesem próbę  rozdrobnienia łopat i wykorzystania ich do produkcji cementu. Natomiast wiele urządzeń jest jeszcze stosunkowo nowych i aktualnie nie myślimy o ich utylizacji, co jednak będzie kiedyś musiało nastąpić w przyszłości. Tak więc, do końca nie wiadomo czy w każdym przypadku będzie to możliwe, a jeśli tak, to zapewne będzie wiązało się z ogromnym wydatkiem.

Z jednej strony dbamy więc o ochronę środowiska, z drugiej nieświadomie ją niszczymy. Pomimo wielu negatywnych cech jakie posiadają alternatywne źródła energii, dokonując oceny ich całokształtu nadal musimy przyznać im znaczną przewagę nad tymi tradycyjnymi.