energia sloneczna

Czy energia promieniowania słonecznego zrewolucjonizuje branżę energetyczną?

Widok paneli fotowoltaicznych na dachach domów lub na przydomowych trawnikach z każdym rokiem dziwi coraz mniej. Popularność wykorzystania energii promieniowania słonecznego wynika z malejących kosztów zakupu oraz potencjalnych oszczędnościach wynikających z takiej inwestycji. Również w kwestii bezpieczeństwa energetycznego kraju, elektrownie słoneczne są coraz częściej rozważaną alternatywą do spalania paliw kopalnych. Czy Słońce będzie w najbliższych latach jednym z podstawowych źródeł energii?

Jak powstaje energia ze Słońca?

Wykorzystanie energii słonecznej jest możliwe na kilka sposobów. Wszystkie posiadają swoją specyfikę użycia w warunkach domowych i przemysłowych. W związku z tym można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów konwersji:

  • Fotowoltaiczna – energia promieniowania słonecznego jest w tym wypadku bezpośrednio przetwarzana na energię elektryczną. Jest najczęściej stosowaną i najdynamiczniej rozwijającą się metodą konwersji. Panele słoneczne są wytwarzane przede wszystkim z krzemu oraz innych pierwiastków, badane są też coraz to nowsze rozwiązania. Panele można dostrzec na prywatnych posesjach, zasilają oświetlenie miejskie, billboardy, wyświetlacze, ale także powstają tzw. farmy słoneczne do przemysłowego wytwarzania prądu.
  • Fototermiczna – energia jest konwertowana na energię cieplną, którą można z kolei wykorzystać do produkcji energii elektrycznej, ale także do ogrzewania budynków czy podgrzewania wody. Jest to zatem dość uniwersalny sposób konwersji.
  • Fotochemiczna – zachodzi przede wszystkim w tkankach roślin jako fotosynteza, jednak trwają prace nad efektywnym skopiowaniem tego procesu do celów przemysłowych.

Można zauważyć, że najczęściej występującą metodą jest konwersja fotowoltaiczna, bywa zresztą potocznie utożsamiana z całym przemysłem wykorzystywania energii słonecznej. Widać jednak, że energia promieniowania słonecznego ma też inne zastosowania, a niektóre z nich być może dopiero czekają na odkrycie. W Polsce energię z własnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych pozyskuje coraz więcej firm. 

Co przemawia za energią słoneczną?

Podobnie jak inne elektrownie OZE, także te słoneczne posiadają swoich zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników. Podnoszone argumenty tych pierwszych obracają się zwykle wokół braku zanieczyszczeń powstających w toku pracy elektrowni, co ma duże znaczenie, biorąc pod uwagę zagrożenie zmianami klimatu. Kontrargumentem bywa zwykle kwestia utylizacji zużytych komponentów, tym bardziej w świetle dość szybkiego zużycia tychże. Z drugiej strony panele nie wymagają zwykle intensywnej konserwacji ani obecności obsługi co jest ich niewątpliwą zaletą. Wadą mogłoby być nierównomierne wytwarzanie energii w zależności od pogody i pory dnia, jednakże nawet przy pochmurnym niebie, energia promieniowania słonecznego dociera do paneli, co do pewnego stopnia zapewnia nieprzerwaną pracę. Możliwość zagospodarowania nieużywanych w innym celu przestrzeni jest także ekonomicznym rozwiązaniem. Trudno jednak zaprzeczyć, że inwestycja w panele zwykle jest sporym kosztem. Mimo tego ceny wraz z rozwojem technologii powinny spadać. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, nadal trudno jest stwierdzić, czy energia promieniowania słonecznego zrewolucjonizuje energetykę. Prawdopodobnie rozwój technologii będzie stale zwiększał wykorzystanie tego typu OZE przez coraz większą grupę krajów.