Czy energia jądrowa jest bezpieczna?

Energia elektryczna czy cieplna jest absolutnie niezbędna do funkcjonowania całego współczesnego świata. Równocześnie jej produkcja staje się coraz bardziej problematyczna. Z jednej strony wymagane są do tego surowce, których zasoby na Ziemi są ograniczone. Z drugiej, metody jej wytwarzania są w większości bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Z tego powodu tak ważnym zadaniem współczesnej ludzkości

Read More

Co to jest recykling i jakie są jego rodzaje?

Dbanie o środowisko jest obowiązkiem każdego człowieka, dlatego tak ważna jest chociażby segregacja odpadów komunalnych, która później pozwoli na ich przetworzenie i ponowne wykorzystanie. Tego typu działania mają pozytywny wpływ na ochronę środowiska, a także obniżenie zużycia surowców naturalnych. Czym jest recykling i jakie są jego etapy? Recykling służy do powtórnego wykorzystania odpadów prowadzącego do

Read More

Greenpeace – jak działa ta organizacja?

Greenpeace to niezależna, globalna sieć kampanii, która działa na rzecz zmiany postaw i zachowań, ochrony i zachowania środowiska oraz promowania pokoju. Czego dotyczą kampanie Greenpeace? Od momentu powstania w 1971 roku, Greenpeace walczy o ekologiczny i pokojowy świat. Organizacja ma obecnie ponad trzy miliony zwolenników na całym świecie, a jej biura krajowe i regionalne znajdują

Read More

Czy energia słoneczna uratuje środowisko?

Pozyskiwanie energii z naturalnych, odnawialnych źródeł wydaje się dziś być jedynym sposobem na uratowanie całej branży energetycznej i – przede wszystkim – środowiska naturalnego. Tradycyjna energetyka z czasem będzie traciła na znaczeniu, zarówno ze względu na emisję gazów cieplarnianych jak i na fakt, że wykorzystywane w niej surowce zwyczajnie się wyczerpują. Jednym z podstawowych źródeł

Read More

Energia wiatrowa i wodna: czy mogą one zastąpić węgiel?

W następstwie upadku przemysłu węglowego wielu patrzy na energię wiatrową i wodną jako potencjalne zamienniki paliw kopalnych. Ale czy te odnawialne źródła energii naprawdę mogą konkurować z potęgą węgla? Krótka odpowiedź brzmi: tak. Energia wiatrowa i wodna to dwa najpotężniejsze odnawialne źródła energii dostępne na Ziemi, które mogą zapewnić znaczną ilość energii wtedy, gdy jest

Read More

Energia odnawialna – dlaczego warto na nią stawiać?

Coraz gorszy stan środowiska naturalnego oraz kończące się zasoby węgla zmuszają do poszukiwaniaalternatywnych źródeł energii. Nowoczesne technologie pozwalają na skuteczne przetwarzaniepromieniowania słonecznego, siły wiatru, ciepła w gruncie oraz innych odnawialnych alternatyw dla paliwkopalnych. Podpowiadamy, co to jest OZE i jakie są ich rodzaje.Czym są odnawialne źródła energii?Najprościej rzecz ujmują energia odnawialna pochodzi ze źródeł, których

Read More

Które źródła energii na Ziemi są proekologiczne?

Do ogrzewania budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej niezbędna jest energia cieplna. Z kolei wszystkie urządzenia ułatwiające pracę zasilane są energią elektryczną. Zapotrzebowanie na oba te rodzaje energii jest ogromne. Do ich pozyskania potrzebne są znaczne ilości surowców, które muszą być spalane lub przetwarzane. Eksploatacja surowców naturalnych takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, czy gaz

Read More

Co każdy z nas powinien wiedzieć o źródłach energii elektrycznej?

Energia elektryczna to źródło energii, które umożliwia wiele nowoczesnych udogodnień. Jednak źródło energii elektrycznej może mieć znaczący wpływ na gospodarkę kraju, jakość życia i bezpieczeństwo. Niektóre kraje decydują się na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej, co może przyczynić się do poprawy stanu środowiska i jakości życia obywateli. Niektóre kraje nadal polegają na

Read More

Czy zielona energia jest odpowiedzią na problemy współczesnego świata?

Postępujący wzrost gospodarczy wiąże się z coraz to większym zapotrzebowaniem energetycznym. Tymczasem ilość dostępnych zasobów paliw kopalnych jest ograniczona. Pogarszająca się jakość powietrza czy postępujące negatywne skutki zmian klimatycznych takich jak powodzie, czy gwałtowne burze zwiększają zainteresowanie zieloną energią. Rządy państw oraz organizacje międzynarodowe kładą coraz to większy nacisk na korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Read More

Czy energia promieniowania słonecznego zrewolucjonizuje branżę energetyczną?

Widok paneli fotowoltaicznych na dachach domów lub na przydomowych trawnikach z każdym rokiem dziwi coraz mniej. Popularność wykorzystania energii promieniowania słonecznego wynika z malejących kosztów zakupu oraz potencjalnych oszczędnościach wynikających z takiej inwestycji. Również w kwestii bezpieczeństwa energetycznego kraju, elektrownie słoneczne są coraz częściej rozważaną alternatywą do spalania paliw kopalnych. Czy Słońce będzie w najbliższych

Read More